Arbetsplats

Vi ansvarar för den digitala arbetsplatsen. Klient och incidenthantering, övervakning, uppdateringar och proaktivt arbete som krävs för att användarna ska kunna fokusera på er affär.

Managed Endpoint Security

 • Avancerat skydd för datorer och mobiltelefoner, skyddar mot
  virus, ransomware, hackerattacker och alla möjliga sorters hot
 • Säkerställ att intrång och infektioner upptäcks och oskadliggörs.

Läs mer ...

VAD:
Skydda organisationen och dess enheter mot datorvirus. Säkerställ att alla former av intrång och infektioner upptäcks och oskadliggörs. Med ett väl fungerande och uppdaterat antivirusprogram, kan eventuella virus och annan skadlig kod övervakas och elimineras.

DET HÄR GÖR CONTRIBIT:
Contribit övervakar säkerheten på era datorer och vi får larm när olika
säkerhetshot och eventuella försök till intrång upptäcks. Contribit kan agera på dessa larm och minska risken att ett intrång lyckas och att skadlig kod sprids. Därtill ser vi regelbundet över säkerhetskonfigurationen på klientplattformen och proaktivt ser till att ni är på rätt säkerhetsnivå.

FÖR ER:
Bolag och organisationer som vill blockera företagets klienter och servrar från skadliga intrång och potentiella attacker. Ligg steget före med ett skydd som uppdateras i realtid, oavsett vart enheterna befinner sig och vart de loggar in.

HANTERING AV HÅRD- OCH MJUKVARA

 • Hjälp med att hitta rätt hårdvara för era behov
 • Anpassat efter er verksamhet

Läs mer ...

VAD:
Rätt hårdvara anpassad för er verksmhet.

DET HÄR GÖR CONTRIBIT:
Vi hjälper er att ta fram rätt hårdvara för era behov. Exempelvis datorer, telefoner, Konferensutrustning- Vi ser till att allt är kompatibelt tillsammans.

FÖR ER:
Från den lilla till den stora organisationen kan vi hjälpa till.

APPLIKATIONSPAKETERING

 • Standardiserad installation.
 • Enhetlig konfiguration.
 • Löpande underhåll och övervakning.
 • Packeterade applikationer går att installera, reparera och avinstallera automatiserat.

Läs mer ...

VAD:
Säkerställ en standardiserad installation av mjukvara på PC-klienter. Enhetlig konfiguration med löpande uppgraderingar säkerställer att applikationer inte hamnar i konflikt med varandra eller orsakar problem i operativsystemet.

DET HÄR GÖR CONTRIBIT:
Vi ser till att paketerade applikationer installeras, repareras och avinstalleras på ett automatiserat och konsekvent sätt. Tack vare vår kunskap om paketering på avancerade nivåer, kan vi hjälpa till oavsett verksamhet, miljö och kopplingar till program och system.

Det här löser vi:

 • Paketering som MSI och App-V och distribuerar det efter era specifika behov.
 • Klienthantering
 • Behörighetsfrågor
 • Återställning av backup
 • Operativsystem och hårdvara

FÖR ER:
Bolag och organisationer med fler än 100 användare. Som vill minska behovet av support eller tekniker på plats vid uppdateringar. Vi förenklar och effektiviserar er IT genom strömlinjeformade installationer.

DET HÄR INGÅR:
Utifrån era behov av komplexitet, har vi två olika paket som båda levereras som färdigt installationspaket till en fast prisnivå.

Nivåerna är 1) ENKELT och 2) AVANCERAT. 

MECM RAPID DEPLOYMENT SOLUTION

 • Microsofts mest kraftfulla och komplexa verktyg.
 • Sveriges absolut främsta kompetens inom MECM.
 • Egenutvecklade verktyg för snabb och effektiv installation.

Läs mer ...

VAD:
Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM) är Microsofts mest kraftfulla och komplexa verktyg för all hantering av datorer och servrar. Verktygets komplexitet innebär att det krävs mycket kompetens för att få lösningen att fungera bra. Redan från installation är det grundläggande inställningar som är avgörande för att allt fungerar som det ska. Det behöver bli rätt från början annars uppstår problem.

DET HÄR GÖR CONTRIBIT:
Contribit har Sveriges absolut främsta kompetens inom MECM och har arbetat med produkten så länge den har existerat. Vi är dokumenterade specialister på att designa och implementera MECM och har gjort det hos välkända företag över hela världen. Dessutom är vi ackrediterade utbildare av IT-tekniker.

Vår lösning hjälper er att accelerera den första fasen av ett implementationsprojekt av MECM. Arbetet har som mål att installera MECM och alla beroenden och kringkomponenter, samt diverse grundkonfiguration av systemet som är nödvändig innan processen går vidare.

FÖR ER:
All den erfarenhet och kunskap vi samlat på oss under åren, och all erkänd ’best practice’, har vi paketerat till en lösning som vi levererar till ett fast pris. Vi levererar MECM Rapid Deployment med egenutvecklade verktyg som säkerställer en mycket snabb och effektiv installation – alltid garanterat med samma kvalitet.

DET HÄR INGÅR:
Vi säkerställer till att design och implementering av MECM görs på rätt sätt och att hela installationen fungerar optimalt. Vår erfarenhet och vana att hantera produkten, gör oss till en trygg och långsiktig samarbetspartner för verktyget.

MECM SOM TJÄNST

 • Alltid optimal infrastruktur.
 • Löpande specialisthjälp för optimal infrastruktur.
 • Övervakning av prestanda i mjukvara och applikationer.

Läs mer ...

VAD:
Få en välfungerande IT-miljö med optimal infrastruktur. Med rätt kunskap och erfarenhet hjälper Contribit er att effektivisera, anpassa och underhålla er MECM på bästa sätt. Med tjänsten har ni löpande implementering av operativsystem, programvara och mjukvara. Samt exempelvis övervakning av hårdvara och möjlighet till fjärrstyrning av datorer.

DET HÄR GÖR CONTRIBIT:
Vi ansvarar för er SCCM-miljö och hanterar det löpande underhållsarbetet och säkerställer att SCCM fungerar och hålls uppdaterat med senaste mjukvaruuppdateringar. På ett tryggt sätt övervakar och hanterar vi eventuella problem proaktivt. Med MECM som tjänst hjälper vi er med att ta hand om varningar om exempelvis identifierade säkerhetsbrister och belastningar.

Det här löser vi:

 • Optimering och effektivisering i IT-infrastrukturen
 • Professionell övervakning av prestanda i mjukvara och applikationer
 • Specialistkunskap inom infrastruktur
 • Övergripande helhetserfarenhet och djupgående kunskap om plattformen
 • Effektiv identifiering och lösning på IT-problem
 • Övervakning av IT-miljön för att säkra optimalt utnyttjande och tillgänglighet.

FÖR ER:
Ju fler datorer som finns i verksamhetens miljö, desto mer komplext är det att lokalisera och identifiera ett problem. Med Contribit som samarbetspartner får ni en expert som har ingående kunskap och erfarenhet av korrekt uppsättning. Därmed sparar ni både tid och resurser hos er verksamhet.

SOM KUND FÅR DU:

 • Incidenthantering där vi ansvar för att hantera och lösa samtliga incidenter som berör MECM.
 • Förändringshantering som alltid följer etablerad process och dokumenteras.
 • Löpande hälsokontroller och underhåll som innefattar bland annat: Larm, komponenter, pakedstributioner, rensning, diskutrymme på servrar och Software Updates Automatic Deployment Rules.
 • Uppdateringar till klienter
 • Teknisk dokumentation
 • Ärendehantering i ett ärendehanteringssystem som samlar incidenter och förändringar samt beställningsfunktion.
 • Förvaltning och förvaltningsmöten
 • Tilläggstjänst certifiering av datormodell. 

Vill du även ha möjlighet att till ett fast pris beställa paketering av applikationer, i syfte att med MECM kunna utföra en automatisk installation av applikationen på hanterade datorer?

Få mer information om tilläggstjänsterna “Standard” och “Avancerad”

Fler av våra tjänster

Vi är en långsiktig partner som kan ta hand om både stora och små IT-utmaningar. Våra processer bygger på mångårig erfarenhet och bred kunskap inom IT. Vi vill bidra på riktigt.

En partner

att lita på

Anlita oss när du behöver en pålitlig och kompetent samarbetsparter för IT-lösningar. Långsiktiga lösningar, kortsiktiga lösningar och ”jag har tryckt överallt men inget fungerar”. Vi kan IT.

Mer om ossHyr konsult